Aerogym Lifestyle Club, Het Wargaren 44, 5397GN Lith 0412-481263 info@aerogym.nl
Lifestyle club Aerogym Het Wargaren 44 5397 GN Lith 0412-481263 info@aerogym.nl Facebook

Dit vinden zij

Miranda van Uden: Ruim 2 jaar gebruik ik slim belly en legs. Ik merk dat de huid stevig blijft op mijn buik en billen. Ook heb ik een betere doorbloeding van de buikwand. Ik ben er zeer tevreden over!
Roy Simons: Door lichamelijke klachten moest ik afvallen. In de eerste 6 maanden ben ik 30 kilo afgevallen. Toen ben ik begonnen met het metabolic balance programma, hiermee ben ik nogmaals 21 kilo afgevallen. Ik wil nu nog 20 kilo kwijt en ga dit komend jaar verwezenlijken. Ze zeggen bij Aerogym altijd dat ik dit bereikt heb maar hier ben ik het niet mee eens, zonder de input van Gerda en haar team had ik dit nooit bereikt! Tuurlijk moet je het grotendeels zelf doen maar, bij Aerogym weten ze je altijd weer te inspireren en te motiveren
Debbie Spelt: De combinatie van Slimbelly, Sanaslank, persoonlijke begeleiding en gezelligheid. Zorgen voor een resultaat van ruim 15 kilo eraf, nu al een jaar lang!
Carlette Roeland: Inspanning, werken aan mijn lichaam, trainen, soepelheid en spierkracht vergroten……. Het leek allemaal niet meer mogelijk toen versleten knieën een einde maakte aan mijn sportieve activiteiten. Met de deskundige persoonlijke begeleiding van Gerda en de vriendelijke hulp van de instructeurs ben ik twee jaar later in topconditie, op gewicht en kan ik door verdubbeling van mijn spierkracht met deze knieën prima functioneren.
Privacyverklaring Lifestyle Club Aerogym Lifestyle Club Aerogym, gevestigd aan Het Wargaren 44 te Lith is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Lifestyle Club Aerogym Het Wargaren 44 5397 GN Lith 0412-481263 www.aerogym.nl Functionaris Gegevensbescherming: Jolanda van der Werf-Advocaat te bereiken via jolanda@aerogym.nl Persoonsgegevens die wij verwerken Lifestyle Club Aerogym verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: o Lifestyle Club Aerogym verwerkt ook persoonsgegevens van leerlingen jonger dan 16 jaar, alleen na toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers. o Lifestyle Club Aerogym verwerkt ook medische gegevens, alleen met jouw akkoord en indien strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van onze dienstverlening. • Lifestyle Club Aerogym verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: o Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. o Om betaling via incasso mogelijk te maken en/of contante betalingen via het kassasysteem uit te voeren o Om de bezoekersinformatie in beeld te krijgen o Het versturen van de nieuwsbrief. Geautomatiseerde besluitvorming Lifestyle Club Aerogym neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Lifestyle Club Aerogym bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We bewaren je persoonsgegevens totdat je aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen en/of je abonnement beëindigd. Delen van persoonsgegevens met derden Lifestyle Club Aerogym verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Lifestyle Club Aerogym gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lifestyle Club Aerogym en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@aerogym.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Lifestyle Club Aerogym wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Lifestyle Club Aerogym neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@aerogym.nl Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: • Voor- en achternaam • Geboortedatum • Adresgegevens • Telefoonnummer • E-mailadres • Iban nummer • Meet en weeg gegevens • Medische gegevens • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aerogym.nl dan verwijderen wij deze informatie.